English | Hebrew | Japanese
אודות
גלריה
בית ספר
חדשות וארועים
צור קשר
על בית הספר
קורסים וסדנאות
שאלות ותשובות
תלמידים מדברים
האם ללימודי הקליגרפיה נדרש ידע בשפה או בכתב הסיני או היפני? האם נדרש רקע באמנות ללימודי ציור דיו?
המידע ההכרחי בנושא השפה ינתן בשיעור עצמו, כך שאין צורך להגיע עם ידע מוקדם. כמו כן, אין צורך ברקע בתחום האמנות, הן בקליגרפיה והן בציור דיו. הטכניקה הינה עתיקת יומין, ובנויה כך שכל אדם יכול לרכוש אותה, בעזרת התמדה והנחייה נכונה. יתרה מכך, הטכניקה מהווה כאן בסיס הכרחי, אך לא העיקר, הן במישור האמנותי והן במישור הרוחני.
 
כיצד בא לידי ביטוי הפן הרוחני בלימוד קליגרפיה וציור דיו?
באמנות המכחול המסורתית של המזרח הרחוק, כפי שמלמד קזואו אישיאי, כל משיכת מכחול מכילה למעשה סדרה מדוייקת של תנועות, אשר יחדיו מהוות מכלול הרמוני. בתחילת הדרך המתרגל יחוש בפער בינו לבין האידאל ההרמוני אותו הוא מתבקש לחקות. האימון בקליגרפיה ובציור דיו, הינו למעשה אימון לצמצום פער זה ולהתמזגות עם המכחול, הדיו, הנייר ומושא הציור. התלמיד יגלה במהרה, שבשעת התרגול תודעתו מתחדדת ונפשו נהיית מאוזנת יותר. לאורך הדרך, עצם השאיפה לאיזון והרמוניה עוזרת למתרגל לשים לב באיזו מידה נפשו מאוזנת בכל רגע ורגע, מסיבה זו נהוג לומר שהקליגרפיה היא ראי לנפש. בשונה מטיפול-באמנות מערבי, המתבסס על ריפוי בהבעה, התורות המזרחיות מציעות אימון רוחני להשקטת הנפש וחידוד התודעה.
 
במידה ואני מתעניין גם בקליגרפיה וגם בציור דיו, במה כדאי לי להתחיל?
במסורת מקובל להתחיל בלימוד קליגרפיה ולעבור לציור רק בשלב מאוחר יותר. יחד עם זאת, במידה והתלמיד מעוניין ללמוד ציור כבר מההתחלה, מומלץ לו שילך עם נטיית לבו.
 
מיהם התלמידים בסטודיו שיבוקו?
קהל התלמידים בשיבוקו כולל מבוגרים, צעירים, אנשים מתחומי עיסוק שונים ורבים. המשותף לכולם הוא המשיכה לתרבות ולפילוסופיה של המזרח הרחוק והחיפוש אחר לימוד רציני ואותנטי.
 
אני בא מתחום תרבות סין,ומעוניין ללמוד קליגרפיה סינית, או ציור סיני. האם אמצא בבית ספר שיבוקו את מבוקשי, למרות שהמורה הינו אמן יפני?
מנחה הקורסים, קזואו אישיאי, התמחה בכל חמשת סגנונות הכתיבה הסיניים (אשר בשימוש גם בקרב היפנים) ובסגנון ה'קאנה' הייחודי ליפן. בתחילת דרכו למד אצל מורים יפנים. בהמשך, החיפוש אחר השורשים המסורתיים של אמנויות אלה,הוביל אותו למורים סינים אשר היגרו ליפן בתקופת הקומוניזם הסיני.מורו לקליגרפיה היה לי יאן שנג, לשעבר אמן הקליגרפיה של המוזיאון המלכותי בבייג'ינג. מורו לציורי דיו היה יאן סי לונג, בן למשפחת אמנים אשר התפרסמה בסין בזכות ציורי הפרחים והציפורים שלה בסגנון שושלת סון.את הידע שרכש מר אישיאי במשך שנים ממורים אלו, הוא מעביר לתלמידיו ב"שיבוקו" בישראל, לכן הלימודים מתאימים ביותר גם לאלו המתעניינים בתרבות סין.